Store locator

Change location
{% set boutiqueList = stores[0] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Z Zegna Boutique (Yansha)

2/F, Yansha Friendship, No. 52 Liang Ma Qiao Road, Chao Yang District, Beijing, CN +86 (010) 64651188 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

Made to Measure - By Appointment - Try on in Store

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[1] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Outlet Zegna (Beijing Premium)

Unit 1-060, Beijing Premium, No. 28 North Xiang Jiang Road, Chao Yang District, Beijing, CN +86 (010) 84357661 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[2] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna Global Store

L20, 2/F, World Trade, No. 1 Jian Guo Men Wai Street, Chao Yang District, Beijing, CN +86 (010) 65053008 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

Made to Measure - By Appointment - Try on in Store

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[3] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna Boutique (Oriental Plaza)

Shop SS-06, Beijing Oriental Plaza, No. 1 Dong Chang An Street, Beijing, CN +86 (010) 85182188 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

Made to Measure - By Appointment - Try on in Store

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[4] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Underwear Boutique (Yansha)

2/F, Yansha Friendship, No. 52 Liangmaqiao Road, Beijing, CN +86 (010) 64611509 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[5] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Outlet Zegna (Beijing Yansha)

1/F, Bldg C, No.9 South Dongsihuan Road, Chao Yang District, Beijing, CN +86 (010) 87386612 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[6] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna (Beijing International Airport)

Beijing Airport Terminal 3, Unit A3E06-3, Beijing, CN +86 (010) 64530590 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[7] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna Boutique (Central Place)

No. 81 Jianguo Road, 1F, Unit L108-111, Chaoyang District, , Beijing, CN +86 (010) 65331481 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

Made to Measure - By Appointment - Try on in Store

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[8] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna Boutique (Seasons Place)

No. 2 Jin Cheng Fang Street, Unit 2L103, Xi Cheng District, Beijing, CN +86 (010) 66220625 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

Made to Measure - By Appointment - Try on in Store

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[9] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Z Zegna Boutique (Shuang An)

No. 38 Bei San Huan West Road , Beijing, CN +86 (010) 62155089 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

Made to Measure - By Appointment - Try on in Store

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[10] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Outlet Zegna (Beijing Badaling)

Chen Zhuang, Nan Kou Town, Changping District, Beijing (36 Exit North, G6 Highway), Beijing, CN +86 (010) 50895661 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[11] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Underwear Boutique (Beijing SKP)

D 2102, Level 2, No.87, Jian Guo Road, Chao Yang District, Beijing, Beijing, CN (010)57381268 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[12] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Z Zegna Store (Shin Kong Place)

D 2008, Level 2, No.87, Jian Guo Road, Chao Yang District, Beijing, Beijing, CN 010-57381396 {% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}

Made to Measure - By Appointment - Try on in Store

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} Closed today {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Open until {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} today {% endif %}
{% if stores.length > 0 %} {% for boutiqueMap in stores %}
image/svg+xml
{{boutiqueMap.distanceFormatted}} {% if boutiqueMap.distanceFormatted != "" %}{% endif %}

{{boutiqueMap.name}}

{{boutiqueMap.address}}, {{boutiqueMap.city}}, {{boutiqueMap.countryCode}} {{boutiqueMap.phoneNumber}}

{{boutiqueMap.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% endfor %} {% endif %}

Search

NO RESULTS
Please try a different search.
{% if visitorId == 'anonymous' %} {% endif %} {% if visitorId != 'anonymous' %}

MY ACCOUNT

{% endif %}

AT YOUR SERVICE

 
 
 

CUSTOMER SERVICE
 
For any questions or concerns please refer to our customer care team
 

TALK TO AN EXPERT

 
BOOK AN APPOINTMENT
 
Find a store near you and book an appointment with an expert
 
 

 
STYLE ADVICE
 
Contact our stylist for personalized advice
 
 

 
CUSTOMER CARE
 
For any questions or concerns please refer to our customer care team